15 Aralık 1950 gazete arşivi

… Süngü takarak askerin önünde hücuma girişen Türk albayı Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik yazıyor Kore’de bir yer: – Türk tarihine altın harflerle yazılacak bir kumandan ismi veriyorum: “Albay Celâl Dora!..” Eğer Celâl Dora olmasaydı, 5000 kahramandan bugün belki 500 tane bulamıyacaktık. O yalnız 5000 kahramanı kurtarmakla kalmadı. Bu harbde hayatını da tehlikeye koyarak ve […]

14 Aralık 1950 gazete arşivi

… Kuzey-doğu Kore dün başarı ile tahliye edildi 60.000’den fazla Müttefik askeri Hungnam limanı açıklarındaki gemilere bindirildi. 8 inci ordu Seul civarında harekete geçti. Tokyo, 13 (a.a) (Reuter) – 60,000 Amerikalı ve Güney Koreli Hungnam limanı açıklarında demirliyen Birleşmiş Mİlletler gemilerinden mürekkeb büyük armadaya binmeğe muvaffak olmuşlardır. Tokyo’dan bildirildiğine göre, bu Dönkerk ricatine benzememiştir. İngiliz, […]

13 Aralık 1950 gazete arşivi

… Kahraman Tugay’ımız Seul’u müdafaa edecek Mehmedcikler sivil halkın boşalttığı Güney Kore başkantinde mevzi aldılar Dün Tokyo şehidlerimiz için hazin bir cenaze töreni yapıldı. “Türkler gibi dövüştüler” diyerek bir kıt’anın yararlığını göstermek âdet haline geldi (Harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) Tokyo – Birleşmiş Milletler bayrağı altında çarpışarak yüksek bir ideal uğrunda hayatlarını feda etmiş olan […]

12 Aralık 1950 gazete arşivi

… Kore’deki Türk Birliği, yeni taarruzu bekliyor, cephe sakin Çin kuvvetlerinin 38 inci arz dairesini geçtikleri haberi henüz teeyyüd etmedi Verdiğimiz şehid miktarının son tahminlerden de aşağı olduğu anlaşılıyor, bugün Tokyo’da şehidlerimiz için muazzam bir cenaze töreni yapılacak (Kore harb muhabirimiz Faruk Fenik telsizle bildiriyor) Kore’de bir yer – Yeni müdafaa hattındaki mevzilere yerleşmiş olan […]

11 Aralık 1950 gazete arşivi

… Kore’de Tugayımıza Yeni Vazife Verildi Zayiatımız ölü, yaralı, kayıb 750 kahraman Kore’de birliğimiz dün cephe hattına çıktı Kore’de Tahsin Yazıcı ile görüşen 8 inci ordu komutanı şöyle dedi: “Türk askeri, yalnız ordumuzu mahvolmaktan değil, fakat aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in haysiyet ve şerefini de kurtardı” Kore’de bir yer, 10 (Harb muhabirimiz Faruk Fenik bildiriyor) – […]